Gruwez

DUURZAAM BOUWEN | DUURZAAM WONEN

Aanbevolen architect in België

Duurzaam bouwen - Duurzaam wonen - Duurzaam verbouwen
Aanbevolen architectenbureau

U zoekt een architect in duurzaam bouwen - duurzaam wonen? Architect Gruwez, de architect uit Oudenaarde en Gent is één van de aanbevolen architecten in duurzaam bouwen in Vlaanderen. Gebruik onze website voor meer info en voorbeelden in duurzaam wonen. Ons bureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van duurzame woningen - duurzaam gebouwd. U kan hier ook een kennis maken met onze duurzame bouwstijlen en aanverwante activiteiten vinden.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen.

Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit.

Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Duurzaam bouwen is energie besparen

Een oplossing voor een lage energierekening is het duurzaam bouwen van een duurzame woning. Door duurzaam te bouwen komt er geen conventionele verwarming of koelsysteem aan te pas. Passieve strategieën zorgen voor een duurzame energiezuinige woning. Als je duurzaam wil bouwen kunt u terecht bij architectenbureau Frank Gruwez uit Oudenaarde

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, ontworpen worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energie besparen in huizen, maar bijvoorbeeld ook om:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van  bewoners en gebruikers;
 • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen; prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
 • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken;
 • verantwoord watergebruik;
 • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.
Is duurzaam wonen ook uw droom? Frank Gruwez realiseert het graag voor u! Frank is specialist in duurzaam bouwen ontwerpen. Zowel bij nieuwbouw als renovatie merken we dat het merendeel van de bouwheren kiest voor een woning duurzaam gebouwd. Architectenbureau Gruwez beschikt over jarenlange ervaring in de bouw van Duurzame huizen!

Gruwez is één van de koplopers in Vlaanderen in het duurzaam bouwen van woningen. Op deze website vindt u meer informatie over duurzaam bouwen, onze werkwijze, specialisaties en de voordelen.

Wat is duurzaam bouwen?

Bij het bouwen van woningen en andere gebouwen let men er steeds meer op dat de woningen voor o.a. de verwarming weinig energie verbruiken, dat er materialen gebruikt worden die lang mee gaan en op een milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Ook probeert men op de bouwplaats zo zuinig en schoon mogelijk te werken. Duurzaam bouwen is bouwen met aandacht voor ecologische, economische en sociale en aspecten. Het past binnen de visie van duurzame ontwikkeling. Duurzaam bouwen behandelt klassiek vier thema's: rationeel energiegebruik, rationeel watergebruik, ruimtegebruik en bouwmaterialen.De economische duurzaamheid van bouwen gaat in de eerste plaats over lagere gebruikskosten van het gebouw door een lager energieverbruik of lager waterverbruik.

Maar het gaat ook verder dan de financiële terugverdientijd van energiezuinige bouwmaterialen of -methodes. Ook de kosten en baten voor de maatschappij moeten in rekening genomen worden. De sociale pijler van duurzaam bouwen wordt tot nu toe beperkt meegenomen. Er zijn wel voorbeelden van sociale huisvestingsmaatschappijen die laagenergie- of passiefwoningen bouwen. Het gezondheidsaspect wordt heel vaak aangehaald bij duurzaam bouwen: natuurlijke materialen gebruiken en goed ventileren hebben bijvoorbeeld een positieve impact op de gezondheid. Duurzaam bouwen is een vrij rekbaar begrip geworden en wordt door veel partijen geclaimd, zonder dat er controle op is. Bio-ecologisch bouwen en bio-ecologisch gebouw zijn striktere termen, die in Vlaanderen bewaakt wordt door VIBE.

Duurzaam wonen en bouwen

Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig energie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid en een zuinig ruimtegebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame en gezonde bouwmaterialen. Duurzaam wonen hoeft echter geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van je woonplaats en een goed ontwerp.

Duurzaam bouwen Team

Ben je benieuwd naar het team dat voor uw een duurzame woning kan bouwen? Klik hier

Duurzaam bouwen voorbeelden

Een duurzaam huis laten bouwen kan in verschillende bouwstijlen, bekijk enkele voorbeelden van duurzame woningen ontworpen door Architect Gruwez : Klik Hier

Duurzaam bouwen Architect informatie

Bent u op zoek naar meer algemene informatie over een duurzame architect? Klik dan hier

Neem contact met ons op.

Interesse in duurzaam wonen? Graag wat tips of een prijsofferte? Contacteer ons door het contactformulier op deze website in te vullen, via telefoonnummer 055 45 53 63 of via e-mailadres info@gruwez.org.

Google info : Duurzaam bouwen - Duurzaam wonen

Nieuws over duurzaam bouwen - wonen

Welke subsidies kan ik krijgen bij duurzaam (ver)bouwen?

Duurzaam bouwen of verbouwen hoeft helemaal niet duurder te zijn dan klassiek bouwen. Bovendien geven verschillende overheidsinstanties subsidies voor tal van energiebesparende maatregelen.U kan terecht op de website Energiesparen voor een overzicht van de mogelijkheden. Klik op 'subsidies' en vervolgens op 'particulieren'. Daarna vult u de gegevens in die voor u van toepassing zijn en u krijgt een overzicht van subsidies waar u voor in aanmerking komt. Sommige subsidies zijn cumulatief, andere niet.

Duurzaam bouwen en Durzaam wonen is een trendsetter geworden

Niet alleen de gepaste bouwgrond of geschikte aannemer vinden is van groot belang als je duurzaam wilt bouwen, ook het zoeken naar de gepaste architect is een belangrijke factor om tot een geslaagde oplevering van duurzame woning te komen. Bespreek met de architect vooraf enkele belangrijke punten: hoe moet uw woning er uit zien, welke bouwstijl willen jullie voor de duurzame woning, welk budget is er voor handen, maak eventueel een lastenboek van het bouwproject.

Duurzaam wonen en bouwen

Bouwen en wonen kampt met een aantal problemen als gevolg van maatschappelijke evoluties. De Vlaamse overheid werkt in samenwerking met diverse partners aan een oplossing op lange termijn, in het kader van duurzame ontwikkeling. Structurele veranderingen zijn nodig. De visie op duurzaam wonen en bouwen kadert in een breder perspectief van transitiemanagement. Meer info over dit project kan u vinden op www.duwobo.be.

Het departement LNE en het Team Duurzame Ontwikkeling van DAR ontwikkelden samen een maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen. Dit gebeurde in overleg met de bouwsector en andere stakeholders. De maatstaf biedt bouwteams een handleiding om doorheen de verschillende bouwfasen duurzaamheid te integreren, van selectie van de bouwplaats tot en met de oplevering.

Plan voor duurzaam drijvend eiland Noordwijk

Een duurzaam, drijvend eiland voor de kust moet meer toeristen naar Noordwijk lokken. Dat is althans het idee van twee initiatiefnemers die het plan hebben gepresenteerd voor de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse plaats. Het eiland bestaat uit een duurzaam en energieleverend systeem van drijvende betonnen pontons. Consultant Ingrid Leusink en ingenieur Paul Stoelinga (Deerns) willen met het eiland een impuls geven aan de Noordwijkse boulevard. Bovendien zorgt het 'drijvend leisure-eiland' voor een nieuwe jachthaven tussen Scheveningen en IJmuiden. Kraaijvanger heeft het architectonisch ontwerp gemaakt. Het eiland, vijfhonderd meter buiten de kust gelegen, is via een pier verbonden met de boulevard. De jachthaven biedt plaats voor zeshonderd boten en is omringd door een aantal drijflichamen met onder meer horeca en winkels. Verder biedt het eiland (400 bij 600 meter) plaats aan een congrescentrum en een attractiepark.

Duurzaam Bouwen

Het begrip duurzaam bouwen is intussen ingeburgerd in zowat alles wat met bouwen te maken heeft. Het komt voort uit het Brundtland-rapport dat in 1987 in opdracht van de Verenigde Naties werd geschreven. Daarin werd het omschreven als 'sustainable development'. Deze Engelse term is naar het Nederlands toe wel heel onzorgvuldig vertaald in 'duurzaam bouwen'. Het woord duurzaam betekent namelijk 'geschikt om lang te bestaan', terwijl bedoeld is dat er zo moet worden gebouwd dat er zo weinig mogelijk verloren gaat. Dat is iets heel anders. In feite gaat het erom dat er zo wordt gebouwd dat er voor de komende generaties nog voldoende voorhanden is om ook te bouwen. In feite hebben we dat bij de bouw van de boerderijen altijd toegepast. Als we namelijk dieper ingaan op het begrip duurzaam bouwen, komen we de volgende aspecten tegen:

 • Materiaalgebruik (zuinig omgaan met grondstoffen en hergebruiken waar het kan); iets wat bij de boerderijbouw in het verleden altijd is toegepast.
 • Energiegebruik (energiebesparing, klimatisering en gebruik duurzame bronnen); kaaskelders, isolerende waarde riet, in zomer in stal wonen, afvalhout als verwarming.
 • Waterverbruik (opvangen water e.d.); gebruik waterputten om koeien te drinken te geven.
 • Afval (zoveel mogelijk hergebruik); er werd nooit iets weggegooid.
 • Mobiliteit (alles zo dicht mogelijk bij zoeken); dat was heel normaal en gebeurde overal.
 • Ecologische woonomgeving (veel groen en water in de omgeving); elke boerderij werd rondom beplant, er waren sloten enzovoort.
Oost-Vlaams steunpunt duurzaam wonen en bouwen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil duurzaam wonen en bouwen stimuleren. Maar dat kan niet alleen. Negen partners uit verschillende sectoren (milieu, bouw, sociaal) zullen samen duurzaam wonen en bouwen op de kaart zetten. De bedoeling is om verschillende initiatieven te bundelen en deze informatie te verspreiden naar de belanghebbenden...

Duurzaambouwen-online

Het derde nummer van het vakblad energie & milieu en bouwen aan de toekomst' is verschenen! In de breedste zin van het woord wordt hierin een scala aan noviteiten op het gebied van ontwikkelen, beheren en bouwen met respect voor mens en milieu gepresenteerd. Onze visie berust op het specifiek kwalificeren van duurzaam, innovatief en maatschappelijk verantwoord bouwen...

Duurzaam bouwen en Wonen � Duurzaam Bouwen

Energiezuinigheid is één van de voorwaarden voor een duurzame woning. Maar uiteraard gaat Duurzaam Bouwen veel verder dan dat.

Duurzaam BouwenDuurzaam bouwen is een evenwicht vinden tussen eigen en andermans belang en dat van toekomstige generaties en de bredere leefomgeving. Ook het evenwicht tussen eigen tijdsinvestering en kost van uitbesteding is van belang. Duurzaam bouwen is meer doen met minder. Met minder ruimte, materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning...

Anderen bekeken ook: