Gruwez

Bijna energieneutraal bouwen - BEN woning bouwen

Bijna energieneutraal bouwen? een BEN woning bouwen? Dan zit je hier aan het juiste adres! In de komende jaren gaat Vlaanderen meer en meer energiezuiniger bouwen, tot bijna energieneutraal in 2021, dat ligt vast in Europees overheidsbeleid. BEN renovatie of bijna-energieneutraal bouwen kan met Architect Gruwez. Hier vindt u informatie over zeer energiezuinig of energieneutraal bouwen en renoveren.

BEN woning renoveren of bouwen met Architect Gruwez

Ons team levert een totaalconcept voor BEN bouwen en verbouwen. Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. BEN woningen verbruiken een minimum aan energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water en halen hun energie uit hernieuwbare bronnen. In België is er ongetwijfeld nog een pak werk aan de winkel om deze Europese doelstelling te bereiken. Wat betekenen die veranderingen voor de bouwer? En vooral: wat gaat een renovatie of nieuwbouw ons kosten?

Bijna energieneutraal (BEN) woningen bouwen is de de toekomst.

Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Een BEN woning bouwen heeft een aantal voordelen, ook bij renovaties. Een bijna energieneutral huis is er een die de beste economische prestaties in termen van investeringen, energie, en kapitaal kosten biedt onder plaatselijke klimatologische omstandigheden. De energiebalans bestaat uit de totale energievraag voor warmte, warm water, en het elektriciteitsverbruik samen met hernieuwbare energie die lokaal geproduceerd wordt.

BEN woningen hebben ongewoon dikke buitenmuren, er is een gemiddelde isolatiedikte van 30cm in de wanden . Door de trap, meubelen, de berging, het sanitair en de technische ruimte tegen de buitenwanden te plaatsen, benadrukt dit de dikte nog meer.

De woning is een monoliet, met een functionele schaal en een holle ingekapselde kern. Elk raam zorgt voor een niche tussen het hart van het huis en de buitenkant. Vanuit een "BEN" oogpunt, zijn de shell perforaties evenwicht tussen de maximalisatie van de zonnewarmte en de vermindering van het warmteverlies

Foto's van een recente BEN woning ontworpen door Frank Gruwez. Het gebouw betreft een bureaugebouw met op de verdieping een appartement. Het is een passief gebouw, die voldoet aan de norm voor BEN woning !!

Passief betekent dat de woning een energieverbruik heeft van maximaal 15 KWu/m² per jaar. BEN WONING betekent dat je een E-peil haalt van 30 of minder .

Een oplossing voor een lage energierekening is uiteraard het bouwen van een Ecologische woning. Duurzame energieneutrale strategieën zorgen voor een energiezuinig gebouw. Het is onze taak om dromen om te zetten in werkelijkheid. Wij houden budget en omgevingsfactoren scherp in de gaten. Voor BEN bouwen zijn technologie, ontwerp en materiaal belangrijk, u bezuinigt op energie en krijgt u een geweldig comfort.

Bijna Energiezuinig Architect

Voor het bouwen van een energiezuinige woning huurt u best architectenbureau Frank Gruwez in. Architect Gruwez is één van de architecten met het keurmerk Energiebewust Architect! Neemt u voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met Architectenbureau Frank Gruwez op door het contactformulier op deze website in te vullen, via telefoonnummer 055 45 53 63 of via e-mailadres info@gruwez.org.

Wij werken voornamelijk in Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Brabant, Antwerpen en Limburg.

'' In Limburg werken we echter in algemene aanneming of in samenwerking met een architect uit uw regio voor de werfcontroles. "

Bijna-energieneutraal (BEN) bouwen of verbouwen Nieuws

Bijna-energieneutraal bouwen (BEN)

Bijna-energieneutraal bouwen (BEN) staat voor “bijna-energieneutraal”. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Eisen voor BEN-gebouwen : Een BEN-woning of BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 of lage,r voldoen aan specifieke eisen voor thermische isolatie (U-max en K-peil), netto-energiebehoefte voor verwarming, risico op oververhitting, ventilatie en een minimumaandeel hernieuwbare energie bevatten.

Het Vlaams Energieagentschap heeft een lijst gemaakt van alle eisen waaraan een BEN-woning of BEN-appartement moet voldoen klik hier. Als uw nieuwbouw of herbouwde woning aan al die eisen voldoet, is uw woning of appartement ‘BEN’. Ook voor een BEN-school of BEN-kantoor gelden er specifieke eisen (onder meer E-peil van E40 of lager). Premies en voordelig krediet Uw extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur, elke maand opnieuw. Maar wie het beter doet dan de huidige epb-verplichtingen, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen krijgt u tal van voordelen, die in totaal kunnen oplopen tot meer dan 10.000 euro.

Premies: u krijgt u een e-peilpremie van minstens 2300 euro voor een woning minstens 1100 euro voor een appartement. Korting op de onroerende voorheffing: in het geval van een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2013: 100% korting gedurende 5 jaar (dit voordeel loopt al snel op tot 5000 euro). Extra voordelig bouwkrediet bij sommige banken. Als aanmoediging om voluit voor BEN te kiezen, bieden bepaalde banken een BEN-krediet aan. Wie een BEN-krediet afsluit van 100.000 euro met een korting van bijvoorbeeld 0,25% over de looptijd van de lening, bespaart op 25 jaar tot 3193 euro. Hebt u interesse om bijna-energieneutraal te bouwen? Contacteer dan Architect Grwuez, wij promoten de BEN-principes promoten en brengen deze graag in de parktijk.

Wat meer over BEN

Een bijna-neutraal gebouw, ook wel bekend als een BEN woning is een gebouw met nul netto energieverbruik, wat betekent dat de totale hoeveelheid energie die wordt gebruikt door op jaarbasis ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie. Deze gebouwen zullen dus de hoeveelheid broeikasgassen niet verhogen in de atmosfeer. bijna-neutraal gebouw De meeste bijna-neutraal gebouwen krijgen de helft of meer van hun energie uit het net, om dezelfde hoveelheid om andere momenten te gebruiken. Gebouwen die een overschot aan energie produceren worden "energie-plus gebouwen" en gebouwen die iets meer energie produceren zijn "bijna-energieneutrale gebouwen"

Der Europese Commissie heeft strikte doelstellingen ingesteld met betrekking tot de energie-normen voor gebouwen: tegen het einde van 2021 alle nieuwe gebouwen in alle EU-lidstaten zijn verplicht te voldoen aan de 'bijna-energieneutrale' normen gedefinieerd in de Richtlijn 2010/31 / EU. De bedoeling van de richtlijn van de Europese Unie is in wezen om het energie-efficiëntie niveau van gebouwen te verhogen. De overige zeer lage energiebehoefte van de zogenaamde 'bijna-energieneutrale' gebouwen moeten dan voor een groot deel worden gedekt door energie uit hernieuwbare bronnen, met inbegrip van geproduceerde energie op het terrein of in de buurt.

Een bijna-neutraal gebouw onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig isolatie, aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Als je deze aspecten goed toepast worden op een woning spreken we van een BEN woning. Om echter een certificaat te ontvangen zijn er een aantal aanvullende eisen en aandachtpunten. Een BEN huis heeft een netto warmtevraag voor ruimteverwarming van maximaal 15 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar. En 25 kWh/m² per jaar voor renovatie. De primaire energievraag (gas en elektra teruggerekend naar één factor) mag de 120 kWh/m² per jaar niet overschrijden. Dit is incl. de huishoudelijke apparaten. Voor renovatie geldt hier een eis van 130 kWh/m². In echte koudemomenten in de winter vraagt een Passief Huis dus niet meer dan 1 kW (veiligheidshalve evt. oplopend tot max. 4 kW) verwarmingsvermogen.

Europa verwacht dat de woningsector zal evolueren naar 'bijna-energieneutrale' woningen , maar wat gaat ons dat kosten?

Investeren in groener en duurzamer (ver)bouwen is ongetwijfeld een verstandige keuze. Betere isolatie en meer hernieuwbare energie zijn op termijn een goede zaak voor de portefeuille én voor het milieu. De federale regering besliste recentelijk alvast het fiscale voordeel van de woonbonus om te gaan zetten in een belastingvermindering. Hout is immers aan een niet te stuiten opmars bezig. Het is een materiaal dat perfect past bij onze hang naar authenticiteit. Hout lééft en staat voor een warme sfeer, een ‘vintage’ look en ambachtelijkheid. De toepassingen zijn ontelbaar; als geliefkoosd meubelmateriaal, in de keuken als werkblad, in vloeren en wanden én als constructiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie.

Grip op energieprestaties focus van congres NulNu 2015

Op maandag 1 juni organiseren DNA in de Bouw en Jaarbeurs het NulNu congres 2015. Met als motto ‘Grip op de horizon’ verhelderen vooraanstaande organisaties deze dag het speelveld en het gereedschap om zeer energiezuinig te ontwerpen en bouwen. NulNu2015 geeft overzicht, inzicht en (be)grip over de energieprestaties als je energieneutraal bouwt, in nationaal én internationaal perspectief. Gedeeld wordt hoe je dat technisch doet, hoe we anders moeten omgaan met energie, hoe je de nieuwe aanpak verkoopt, welke bouwconcepten nu naast elkaar bestaan en hoe zij zich verhouden. Wie deelneemt krijgt grip op de materie - ook als niet-techneut – en alle tools om business te genereren voor het gesprek met klanten, partners en bewoners 

BEN-eisen

BEN-gebouwen (nieuw of renovatie) verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

De Vlaamse Regering legde op 29 november 2013 vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen, om te beantwoorden aan het BEN-niveau:  

Meer over BEN? www.energiesparen.be/BEN

Anderen bekeken ook: