Gruwez

Sleutel op de deur bouwen met Frank Gruwez

Sleutel op de deur bouwen is zeer populair in Vlaanderen? Heb je interesse hierin dan kan Architect Gruwez u van dienst zijn.

Wat is Sleutel op de deur bouwen?

Sleutel op de deur te bouwen betekend dat er bij de bouw van een woning de voorbereiding, het ontwerp en alle bijkomende zaken door de opdrachtgever helemaal aan de opdrachtnemer worden overgelaten en de opdrachtgever na voltooiing van het project alleen nog maar de sleutel hoeft om te draaien om zijn intrek te kunnen nemen; sleutelklaar.

Architect Sleutel op de deur

Architect Gruwez kan voor u een kant-en-klaar opgeleverde woning ontwerpen. Een huis volgend de term Sleutel op de deur te (of turnkey) bouwen betekend dat ons team instaat voor het volledige concept, ons bureau staat in voor de realisatie van het bouwproject van A tot Z. Architect Gruwez werkt volgens Sleutel op de deur te bouwen zowel bij nieuwbouw als verbouwing.

Hoe gaan we te werk bij sleutel-op-de-deur

Als we een woning of appartement bouwen volgens de Sleutel op de deur bouwen formule nemen wij nemen wij de realisatie van de bouwwerken volledig op ons. De werken worden uitbesteed aan onderaannemers, waarbij de hoofdaannemer wel het aanspreekpunt en de hoofdverantwoordelijke blijft. Architect Gruwez coördineertde de werken en de aannemers van bij het ontwerp tot de oplevering van de woning.

Interesse in sleutel op de deur?

Dan willen wij U zeker vertellen dat sleutel op de deur vandaag voor heel wat bouwheren de meest geruststellende methode is om hun bouwplan te realiseren. Onze klanten weten dat wij hun woning ontwerpen zoals zij dat wensen.

Bij Sleutel op de deur bouwen worden onze klanten tijdens het gehele bouwproces begeleid en geadviseerd. Bij ons voelt U zich, bij het bouwen, zeer tevreden met uw sleutel op de deur woonproject.

Contact

Is uw bouwdroom sleutel op de deur bouwen in een prachtige specifieke bouwstijl? Architect Frank Gruwez realiseert het graag voor u! Neemt u voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op door het contactformulier op deze website in te vullen, via telefoonnummer 055 45 53 63 of via e-mailadres info@architectgruwez.be

Architect Frank GRUWEZ leidt een goed georganiseerd Sleutel op de deur bouwen bureau met kantoren in Oudenaarde en Gent. Ons werkgebied strekt zich uit van de kust tot de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en Zuid-Nederland.

Frank is in de eerste plaats een kunstenaar die via manuele schetsen de eerste ontwerpen van nieuwbouw of renovatie voorlegt aan zijn klanten. Maar een goede eerste kennismaking begint ook met correcte afspraken. Het architectenbureau verzorgt echter veel meer dan enkel een goed uitgebalanceerd ontwerp.

Van bij de eerste bespreking voor Sleutel op de deur bouwen wordt een duidelijke budgettering afgesproken die strikt wordt nageleefd. Hiertoe werkt Frank met een uniek systeem bij de opname van het bouwprogramma, waardoor in deze fase een raming tot op 10 % nauwkeurig, mogelijk wordt. Na de opmaak van de uitvoeringsplannen, het lastenboek met de meetstaten en de samenstelling van de offerte-aanvragen volgt er een nauwkeurige definitieve raming met de opmaak van de diverse aannemingscontracten, die wij zelf in het belang van onze klanten samenstellen.

Ook na de ondertekening van de Sleutel op de deur bouwen offerte kunnen onze opdrachtgevers op een goede opvolging van de werken rekenen. Gedetailleerde werfverslagen en de opmaak van een planning van het volledige bouwproces behoren tot de basis-dienstverlening van ons bureau.

Sleutel op de deur bouwen Services Provided

Het Sleutel op de deur bouwen bureau van architect Frank Gruwez realiseert uw bouwdromen en –wensen. Iedere gewenste specifieke stijl die u wenst voor uw huis (zoals Amerikaans, Engels, hypermodern, klassiek, landelijk, etc.) kan architect Frank Gruwez vertalen naar een concreet ontwerp. De architect luistert naar uw wensen en een project is pas geslaagd als u uzelf goed voelt in uw nieuwe onderkomen en tevreden bent over de wederzijdse samenwerking.

Sleutel op de deur bouwen Areas Served

Onze stijlen: Moderne of hedendaagse bouwstijl, Amerikaanse bouwstijl, Cottage bouwstijl, Engels klassieke bouwstijl, Landelijke bouwstijl, Renovatie bouwstijll, Manoir bouwstijl, Pastorie bouwstijl en Stijlvol klassieke bouwstijl

De sleutel-op-de-deur-markt in België

Ongeveer 30 à 40% van de woningen worden tegenwoordig gebouwd  volgens het sleutel-op-de-deur principe. Populair in Vlaanderen is de trend van betaalbaar wonen, anderzijds de trend van performantere woningen op het vlak van energieverbruik. Deze twee trends verhogen de complexiteit op de markt en lijken te leiden tot een gestage groei van het aandeel sleutel-op-de-deur woningen binnen de nieuwbouwmarkt.

Op het sleutel-op-de-deur-concept is de wet Breyne  van toepassing. Deze biedt de bouwer van een sleutel-op-de-deur-woning, maar ook de koper van een huis op plan, juridische bescherming op verschillende vlakken.

De voordelen en garanties voor de koper/bouwer zijn onder andere:

Een voorschot van maximaal 5% van de prijs van de reeds uitgevoerde werken;
Strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken;
Een vooraf vastgelegde totaalprijs;
De oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
Een verplichte waarborg die kan gaan tot 100%;
Strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken, ook de tienjarige Aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.
De wet is niet van toepassing voor wie met verschillende aannemers werktAnderen bekeken ook: