Gruwez
Sander De Meulemeester
Sander De Meulemeester

Sander coördineert alle tekenwerk en tekent in samenspraak met Frank voorontwerpen uit na uw goedkeuring van de schetsen.  Hij werkt bouwaanvragen en aanbestedingsdossiers uit en verzamelt eveneens de offertes en begeleidt u in de keuzes hiervan. Sander volgt uw dossier administratief op vanaf de opmaak van uw schetsontwerp tot het afgewerkte voorontwerp met de voorlopige raming.