Gruwez

Last van lekkages? Schakel direct hulp in!

Bij lekkages is het verstandig om niet te lang te wachten met het inschakelen van een professionele loodgieter. Wanneer u niet direct ingrijpt, kunnen de gevolgen namelijk groot en vervelend zijn. Veel loodgietersbedrijven bieden een spoedservice, waarbij een loodgieter meteen langskomt als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een lekkage. Dankzij een snelle reparatie voorkomt u veel en onnodige schade. Lekkages kunnen namelijk waterschade tot gevolg hebben. Het grote probleem met waterschade is dat dit type schade vaak onherstelbaar is. Laat u een lekkage onopgelost en schakelt u geen professionele hulp in, dan kan een lekkage vochtplekken en uiteindelijk zelfs schimmelvorming tot gevolg hebben. 

Ga schimmelvorming in huis tegen

Schimmelvorming vormt een gevaar voor de gezondheid en moet dus te allen tijde voorkomen worden. Lekkages kunnen op verschillende plekken ontstaan, zo kan er een leiding van de cv-ketel gaan lekken of kan er een lekkage bij de afvoer van uw douche of gootsteen ontstaan door een versleten afdichting. Waar een lekkage ook ontstaat, snel tot actie overgaan is altijd verstandig. Een handige loodgieter uit Hamme weet hoe hij lekkages verhelpt en zorgt ervoor dat u snel weer verlost bent van de lekkage(s) bij u thuis, zodat eventuele schade, ontstaan door lekkages, zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het vakkundig laten verhelpen van lekkages zorgt ervoor dat de kans dat er weer een lekkage optreedt, aanzienlijk verkleind wordt. Een professional kan bij het verhelpen van bijvoorbeeld een leidinglekkage ook beoordelen of eventuele vervanging van (een deel van) de desbetreffende leiding nodig is, of dat alleen reparatie van de plek waarop de lekkage zich bevindt, volstaat.

Onderhoud aan loodgieterselementen uitvoeren

Door eens per jaar uw sanitair, centrale verwarmingsinstallatie en eventueel leidingwerk te laten onderhouden en te laten checken door een loodgieter, kunt u lekkages voorkomen en weet u zeker dat uw sanitair, centrale verwarmingsinstallatie en leidingwerk verkeren in goede conditie.

Anderen bekeken ook: