ARCHITECT VOOR ALLE ONTWERPEN VAN KLASSIEK TOT MODERN

Hier vindt u een overzicht van onze activiteiten binnen de architectuur. Architect Gruwez ontwerp in alle bouwstijlen van klassiek tot modern, van pastoriestijl to verbouwingen.

U kan van de diensten van Architect Gruwez gebruik maken om uw droomwoning te bouwen.

Start » Bouwstijlen » Architect

  • Architect

    Architect van klassiek tot modern

Zoek je een architect voor het ontwerpen van uw droomwoning? Dan zit je hier goed bij architectenbureau Gruwez.

Onder architect of architectuur verstaan we de kunst en wetenschap van het ontwerpen van huizen en gebouwen als kantoren, fabrieken, kerken en scholen. Als iemand een stuk bouwgrond heeft en daar een woning of kantoor op wil laten bouwen, dan kan diegene een architect erbij halen. Na overleg bedenkt de architect een idee. Hij werkt dat uit tot ontwerptekeningen en maakt vervolgens bouwtekeningen. Op een architectenbureau werken ontwerptekenaars, technische tekenaars, rekenaars, bouwplanschrijver en bouwbegeleiders. De vroegere naam voor architect was ‘bouwmeester’.

Hededaagse architect

Een architect moet weten hoe het zit met de vergunningen. Verder moet hij weten wat mensen nodig hebben om fijn te kunnen wonen en werken en hoe je dat moet omzetten in een vorm. En hij moet weten hoe je die vorm bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de draagconstructie moet zijn. De architect bedenkt dus ook in welke muren deuren komen, wel zo handig! Een architect kan niet alleen een ontwerp maken voor nieuwbouw, maar ook voor restauratie, renovatie en uitbreiding.

Architect voor verbouwing of renovaties

Restauratie is het opknappen van een gebouw. Renovatie is een gebouw verbouwen zodat het weer bewoonbaar wordt. Bij huizen die te koop staan, zie je soms 'onder architectuur' gebouwd. Een architect heeft het gebouw dus bedacht.

Er zijn verschillende soorten architecten. Je hebt de ‘gewone’ architect, die dus huizen of gebouwen ontwerpt. Maar je hebt ook tuinarchitecten en binnenhuisarchitecten, deze laatste houden zich bezig met de inrichting van gebouwen en ruimtes. Een architect die wegen en bruggen ontwerpt, heet een civiel ingenieur. Lees meer over architect

Tekenwerk architect

De architect zal na het schetsontwerp het bestek en de bijbehorende tekeningen maken. Werktekeningen en detailtekeningen van plattegronden, gevels, kozijnen, raam- en deurpartijen worden door tekenaars op zijn bureau gemaakt of uitbesteed aan een tekenbureau.

Voor het ontwerp en technisch tekenwerk gebruikt men tegenwoordig computerprogramma's, Computer Aided Design (CAD), die het werk vergemakkelijken. Tot ca 1990 gebeurde het tekenwerk met pen, papier, gum en liniaal op de tekentafel. Hiervoor werden speciaal voor dit werk geschikte materialen gebruikt. Ook gebruikte men eenvoudige grafische hulpmiddelen, zoals mallen en arceermiddelen.

Zijn de tekeningen klaar en zijn er technische berekeningen in het ontwerp, dan gaat een kopie van alles naar een constructeur die constructieve aspecten van een bouwwerk, zoals de boogspanning en de draagkracht van muren en kolommen en dergelijke uitrekent, of naar de bouwfysisch adviseur die de thermische, hygrische, akoestische, brandtechnische en energetische aspecten berekent. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet de draagconstructie conform het Bouwbesluit en Eurocodes zijn nagerekend. Is alles in orde en is de opdrachtgever tevreden met het ontwerp, dan schrijft de architect het bestek, een vaak stevig boekwerk waarin alle aspecten die bij de bouw aan de orde komen en dus voor de aannemer van belang zijn, minutieus worden uitgewerkt. Hieronder vallen onder andere de te gebruiken materialen, kleuren, maten en wijze van constructie

Architect goedkeuring van bouwwerk

Het ontwerp moet niet alleen door de opdrachtgever en constructeur worden goedgekeurd, maar ook door gemeentelijke en overheidsinstanties, zoals bouw- en woningtoezicht. Er gelden bouwregels), bijvoorbeeld voor de hoogte en het aanzicht van het bouwwerk, zoals het bestemmingsplan en de welstandscommissie Meestal voert de architect hierover zelf de besprekingen. Soms moeten bepaalde aspecten van het ontwerp worden aangepast.

Geven de instanties eenmaal hun fiat, dan kan de aannemer met de bouw beginnen. Tijdens de bouw houden aannemer en architect nauw contact en een betrokken architect zal regelmatig bij de uitvoering gaan kijken. Daarbij kunnen technische besprekingen plaatsvinden met de opzichter, die namens de architect toeziet op de bouwwerkzaamheden, en eventueel met de uitvoerder, die de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoerend werk namens de aannemer.

Indien bij de opdracht van de architect de directievoering van het bouwproject ook is opgenomen, zal hij zorg moeten dragen voor een goed verloop van deze vergaderingen en de verslaglegging ervan. Is het bouwwerk gereed, dan vindt de officiële oplevering of overdracht aan de opdrachtgever plaats.

Architect contact

Wil je graag wat meer info over architect Gruwez? Vul het contactformulier in op deze website , bel 055 45 53 63 of via e-mailadres info@gruwez.org.

Wij werken voornamelijk in Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Brabant, Antwerpen en Limburg.

'' In Limburg werken we echter in algemene aanneming of in samenwerking met een architect uit uw regio voor de werfcontroles. "

 


Andere bezoekers zochten ook op :

 

2016 - SEO by Seobureau.be - © Gruwez -   Google+